PODPISANO UMOWĘ PARTNERSKĄ

Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, MVDr. Michal Kapusta primator Mesta Spišskè Podhradie oraz Mons. ThDr. Štefan Sečka Spišský diecèzny biskup Biskupstwa Spisškè Podhradie podpisali umowę partnerską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Umowa partnerska określa zasady i procedury współpracy oraz wzajemne zobowiązania partnerów, podjęte w celu realizacji wspólnego transgranicznego projektu pn. „Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spisške Podhradie i Głogowa Małopolskiego", jak również wymogi odnoszące się do prawidłowego zarządzania przez partnerów umowy środkami dofinansowania przyznanymi na realizację projektu.

„Nasza gmina ciągle rozwija współpracę z miastami partnerskimi: Węgrami, Słowacją, Ukrainą i Czechami. Ta współpraca jest wielopłaszczyznowa i dotyczy następujących obszarów: kultura i sztuka, oświata, sport, bezpieczeństwo. W tym roku we współpracy ze słowackim miastem Spisške Podgrodzie aplikowaliśmy o środki unijne na ochronę zabytków. W październiku dojdzie do podpisania umowy, a rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi od 2019 roku” - powiedział Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Obecnie gmina współpracuje z węgierskim miastem Ibrany, ukraińskim Pereczynem, litewskim miastem Niemeczyn, czeskim miastem Lysá nad Labem oraz słowackim Spisškim Podgrodziem. Współpraca polega głównie na wymianie kulturowej, z której korzystają dzieci, młodzież i dorośli. Odbywają się wspólne plenery malarskie, wyjazdy studyjne uczniów i mecze piłkarskie. Bardzo dobrze współpracują ze sobą strażacy.

layout set logo

 

SPISKIE PODGRODZIE I SPISKA KAPITUŁA – DZIEDZICTWO W CIENIU SPISKIEGO ZAMKU

Spiskie Podgrodzie (Spišské Podhradie) to jedno z najmniejszych miasteczek Słowacji. Kiedyś bogate, dziś jest senną osadą położoną pośród trawertynowych wzgórz, pomiędzy Spiskim Zamkiem a Spiską Kapitułą – dwoma istotnymi świadkami starych dziejów. Cały kompleks został wyróżniony na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zamek Spiski znajduje się 100 km od Zakopanego, 40 km od Popradu.

SPISKA JEROZOLIMA
Na wzgórzu w sąsiedztwie Kapituły Spiskiej został wybudowany zespół kaplic i kapliczek. Głównym założeniem projektu było takie rozstawienie poszczególnych elementów, by odzwierciedlały w skali 1:1 położenie świętych miejsc w Jerozolimie związanych z cierpieniem i śmiercią Jezusa. Przykładowo, Kaplica Św. Krzyża reprezentuje Golgotę, a konstrukcje z kilku małych kapliczek symbolizują mury Jerozolimy. Spiska Jerozolima jest najstarszą zachowaną Kalwarią na Słowacji.

 

fot.wieczna tułaczka.pl

Spisskie Podgrodzie 5 Spisskie Podgrodzie 2

Spisskie Podgrodzie 3 Spisskie Podgrodzie 1

Spisskie Podgrodzie 4 Spisskie Podgrodzie 6

Spisskie Podgrodzie 7 Spisskie Podgrodzie 8

Spisskie Podgrodzie 9 Spisskie Podgrodzie 10

Spisskie Podgrodzie 11 Spisskie Podgrodzie 12

Spisskie Podgrodzie 13 Spisskie Podgrodzie 14

Spisskie Podgrodzie 15 Spisskie Podgrodzie 16