Narodowe Czytanie 2018

Burmistrz Paweł Baj zaprasza mieszkańców gminy Głogów Małopolski do Narodowego Czytania fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Tegoroczna edycja oprócz jej stałego celu, którym jest promocja czytelnictwa, jest formą uczczenia jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wspólne czytanie odbędzie się 8 września 2018 r., o godz. 10.00 na głogowskim rynku.

Program wydarzenia:
• Quiz z nagrodami na temat „Przedwiośnia”
• Przedstawienie tła historycznego książki
• Czytanie fragmentu książki z podziałem na role
• Konkurs najlepszego czytania
• Rozdanie nagród laureatom konkursu „Wierszem po mapie – Polska”
• Rozdanie upominków uczestnikom konkursu „Polskie drogi do niepodległości”

Powieść Stefana Żeromskiego "Przedwiośnie" została wydana w 1924 roku. Opisuje losy Cezarego Baryki, wychowanego w Imperium Rosyjskim, w Baku, który jako młodzieniec przybywa do Polski, ojczyzny zmarłych rodziców. W "Przedwiośniu" opisany zostaje proces dojrzewania Cezarego Baryki — zarówno wewnętrznej i zewnętrznej przemiany z chłopca w młodego mężczyznę, jak i podjęcia ważnych decyzji — wyboru studiów i drogi życiowej, a także postawy ideologicznej wobec zachodzących zmian politycznych. Z powieści wyłania się także polityczny i społeczny obraz Polski, która dopiero co odzyskała niepodległość — zamiast tak wspaniale opisywanego przez ojca kraju Cezary przyjeżdża do miejsca, w którym panuje chaos i nędza.