Gmina wydała pierwsze nalepki dla samochodow elektrycznych

Burmistrz Paweł Baj zgodnie z ustawą o elektromobilności w ubiegłym tygodniu wręczył właścicielom pojazdów elektrycznych z terenu naszej gminy naklejki z symbolem EE uprawniające m.in. do poruszania się przez kierowcę pojazdu elektrycznego po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów (buspasów).  Dodatkowe preferencje dla tego typu pojazdów ekologicznych przyczynią się do ich popularyzacji, a tym samym poprawi się jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Zgodnie ze zmianami w prawie o ruchu drogowym, jakie wprowadziła ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych - wójt, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu, na jego wniosek, dla pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem wydaje nalepkę uprawniającą do poruszania się po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów oraz w strefach czystego transportu wyznaczonych przez miejscową radę gminy/miasta.

DSC 0008 DSC 0020