Rada Miejska w Głogowie Małopolskim przyjęła kolejne zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego na osiedlu Niwa. Zmiany dotyczą terenów przy kościele pw. św. Józefa oraz części terenów na południowym obszarze osiedla dotąd niezagospodarowane, które zostały przeznaczone pod urbanizację. Zmiany umożliwią potencjalnym inwestorom zabudowę tych miejsc, m.in. postawienie domów mieszkalnych przez prywatnych właścicieli działek oraz pozwalają na rozbudowę przedszkola przy kościele parafialnym.