Dąb "Stanisław" w Miłocinie przestał być pomnikiem przyrody

Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Głogowie Młp. podjęto uchwałę o zniesieniu statusu pomnika przyrody dla drzewa z gatunku dąb szypułkowy "Stanisław" w Miłocinie, z uwagi na utratę wartości przyrodniczych, zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz fakt, że drzewo nie rokuje szans na przeżycie. Drzewo obumarło w wyniku przegrzania tkanek przewodzących na skutek pożaru. W związku z tym, iż dąb rośnie w pasie drogi powiatowej, posusz w koronie stwarza zagrożenie dla osób i mienia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.