Inne

Sołectwo Hucisko

Burmistrz Głogowa Małopolskiego na podstawie § 26 uchwały Nr 1/11/2002 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z 19 listopada 2002 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Hucisko informuje, że w dniu 24.02.2019 roku o godzinie 11.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w siedzibie Domu Ludowego w Hucisku. W przypadku braku 10% wymaganych uprawnionych do głosowania wyznaczam nowy termin Zebrania Wiejskiego na dzień 24. 02. 2019 r. o godz. 11.15 w tym samym miejscu, na którym nie będzie obowiązywał warunek 10% frekwencji dla podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek zebrania wiejskiego :

 1. Informacja o pracy sołtysa i rady sołeckiej w okresie czteroletniej kadencji (w tym m.in. zadania zrealizowane z funduszu sołeckiego).
 2. Informacja o przyjętym zadaniu  do realizacji z funduszu sołeckiego na 2019 r.
 3. Wybór sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję.
 4. Omówienie spraw bieżących.
 5. Wolne wnioski.

 

Sołectwo Lipie

Burmistrz Głogowa Małopolskiego na podstawie § 26 uchwały Nr 1/12/2002 roku Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z 19 listopada 2002 w sprawie ustalenia statutu sołectwa Lipie informuje, że w dniu 24.02.2019 roku o godzinie 15.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu. W przypadku braku 10% wymaganych uprawnionych do głosowania wyznaczam nowy termin Zebrania Wiejskiego na dzień 24. 02. 2019 r. o godz. 15.15 w tym samym miejscu, na którym nie będzie obowiązywał warunek 10% frekwencji dla podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek zebrania wiejskiego :

 1. Informacja o pracy sołtysa i rady sołeckiej w okresie czteroletniej kadencji (w tym m.in. zadania zrealizowane z funduszu sołeckiego).
 2. Informacja o przyjętym zadaniu  do realizacji z funduszu sołeckiego na 2019 r.
 3. Wybór sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję.
 4. Przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Głogów Małopolski
 5. Omówienie spraw bieżących.
 6. Wolne wnioski.

 

Sołectwo Rudna Mała

Burmistrz Głogowa Małopolskiego na podstawie § 26 uchwały Nr 1/18/2002 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z 19 listopada 2002 roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudna Mała informuje, że w dniu 24.02.2019 roku o godzinie 18.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w siedzibie Domu Ludowego w Rudnej Małej. W przypadku braku 10% wymaganych uprawnionych do głosowania wyznaczam nowy termin Zebrania Wiejskiego na dzień 24. 02. 2019 r. o godz. 18.15 w tym samym miejscu, na którym nie będzie obowiązywał warunek 10% frekwencji dla podejmowania prawomocnych uchwał.

Porządek zebrania wiejskiego :

 1. Informacja o pracy sołtysa i rady sołeckiej w okresie czteroletniej kadencji (w tym m.in. zadania zrealizowane z funduszu sołeckiego).
 2. Informacja o przyjętym zadaniu  do realizacji z funduszu sołeckiego na 2019 r.
 3. Wybór sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję.
 4. Przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Głogów Małopolski
 5. Omówienie spraw bieżących.
 6. Wolne wnioski.