Dożynki Diecezji Rzeszowskiej

W niedzielę 27 sierpnia 2017 roku w Parku Papieskim obok Rzeszowskiej Katedry odbyły się Dożynki Diecezji Rzeszowskiej. Tegoroczną obsługę dożynek, w tym przygotowanie liturgii, zapewnili wierni i duszpasterze z dekanatu Jasło Zachód. Przed rozpoczęciem Mszy św. ks. Jerzy Uchman – diecezjalny duszpasterz rolników – w przywiał przybyłych do Rzeszowa rolników, ogrodników, sadowników i pszczelarzy.

Na dożynki diecezjalne przybyło 83 delegacje z 97 wieńcami. Z gminy Głogów Małopolski przybyły następujące grupy wieńcowe: z Bud Głogowskich, Głogowa Małopolskiego, Huciska, Miłocina, Rogoźnicy, Rudnej Małej, Woli Cichej, Wysokiej Głogowskiej.

Podczas homilii Biskup Jan Wątroba zwrócił się do zebranych z apelem o pomoc poszkodowanym w tegorocznych nawałnicach: „Nasze tegoroczne dziękczynienie ma szczególną wymowę. Przeżywamy te dożynki w cieniu dramatycznych wydarzeń w północnej i zachodniej Polsce obserwując ciągłe skutki nawałnic, ulewnych deszczy i huraganów Jakże inaczej wyglądałyby nasze dożynki gdyby podobne doświadczenia dotknęły nasz region, nasze pola i nasze gospodarstwa. Czy mielibyśmy ochotę pleść te piękne wieńce i korony, przybierać odświętne stroje (…)? Czy mielibyśmy odwagę,  radość w sercu, aby przyjść i dziękować? Tym bardziej czujemy się dziś wezwani do dziękowania Panu Bogu za to, że nas zachował od nieszczęść, że zebraliśmy polony. A zarazem chcemy się dzielić odpowiadając na apele o pomoc.(…) Nie bądźmy obojętni na te wezwania. Dzielmy się chlebem…"

Na zakończenie dożynek odbyła się prezentacja wieńców.

 20170827 134346 20170827 134202

20170827 134046 20170827 133730

20170827 1334250 20170827 133327

20170827 133121 20170827 115310