Głogowianin Roku 2015
Po raz kolejny wyróżniono lokalnie zaangażowanych ludzi, wnoszących wartość w życie naszej gminy, którzy swoją pracą na rzecz lokalnego środowiska zasłużyli na zaszczytny tytuł „Głogowianin Roku 2015”. Statuetki wręczył Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj podczas oficjalnych uroczystości Dni Głogowa Małopolskiego. Nagrodzonym gratulowali również Zastępca Burmistrza Jerzy Komaniecki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Młp. Aleksander Jurek.
 
Statuetkę Głogowianina Roku 2015 w kategorii całokształt pracy otrzymał ks. prałat Tadeusz Bukała. Proboszcz parafii Przewrotne w latach 1972 - 2002. Zaangażowany w życie oraz działalność na rzecz parafii. Inicjator budowy kościołów w Hucisku i Pogwizdowie Starym. Pomimo trudów organizacyjnych, z którymi przyszło mu się zmierzyć uparcie zabiegał o pozyskanie niezbędnych środków finansowych na realizację rozpoczętych inwestycji. Swoją charyzmą i zapałem zarażał wszystkich mieszkańców parafii, którzy wspierali go w działaniach. Ksiądz prałat cieszy się ogromnym szacunkiem i poważaniem nie tylko w swojej parafii, ale również w dekanacie i całej diecezji. Jest człowiekiem życzliwym i serdecznym, który nade wszystko poświęcił się służbie drugiemu człowiekowi.
 
Zdobywczynią statuetki Głogowianina Roku 2015 w kategorii działalność kulturalna została Pani Kazimiera Reguła. Pani Kazimiera od 22 lat jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Głogowie Małopolskim, w którym od 3 lat pełni funkcję przewodniczącej. Jest osobą w pełni zaangażowaną w rozwijanie aktywności seniorów poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym. Organizuje liczne wycieczki, spotkania integracyjne współpracując przy tym z władzami gminy, organizacjami kościelnymi oraz placówkami kulturalnymi. Jest opiekunem grupy synodalnej działającej przy Związku oraz opiekunem Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Za zasługi została uhonorowana przez Związek Emerytów „Dyplomem Uznania” oraz Złotą Odznaką Honorową. Przez długie lata była członkiem parafialnego chóru „Adoremus”.  Pani Kazimiera udziela się także w oddziale Caritas działającym przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Małopolskim. Aktywnie działa w grupach przyjaciół Radia Maryja i Radia Via, których jest opiekunem.
 
Statuetkę Głogowianina Roku 2015 w kategorii działalność edukacyjna otrzymał Pan Janusz Skalski. Wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół w Budach Głogowskich, były Radny Powiatowy. Jako długoletni Przewodniczący Rady Osiedla Centrum w Głogowie Młp. dał się poznać jako osoba wrażliwa na problemy mieszkańców, dążąca do rozwiązywania spornych kwestii. Inicjator i realizator szeregu inwestycji na terenie placówki którą zarządzał. Rozpoczął proces rozbudowy szkoły o gimnazjum oraz budowę sali gimnastycznej, zakładając tym celu „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozbudowy Szkoły w Budach Głogowskich”. Pan Janusz dbał o rozwój placówki zarówno na płaszczyźnie gospodarczej, jak i dydaktycznej. Z jego inicjatywy powstał szkolny plac zabaw, boisko sportowe oraz stołówka z zapleczem kuchennym. Integrował lokalną społeczność organizując festyny z których dochód przeznaczany był na rozbudowę szkoły. Z pomocą konserwatora zabytków podjął się rewitalizacji zabytkowego parku podworskiego w Budach Głogowskich.
 
Statuetkę w kategorii społeczno – gospodarczej otrzymała Pani Aneta Ginter. W roku 2013 Pani Aneta weszła w skład zarządu Ludowego Klubu Sportowego „Głogovia”, a dwa lata później objęła w nim funkcję Prezesa. Od razu rozpoczęła realizację swojej misji dotyczącej rozwoju klubu. W dążeniu do sukcesów zwerbowała nowych zawodników i trenerów. Do pracy społecznej zaangażowała lokalnych miłośników sportu. Priorytetem była praca zespołowa, która zaowocowała pół roku później awansem drużyny seniorów do klasy okręgowej. W następnym sezonie piłkarskim 2015/2016 utrzymywanie się zmotywowanego zespołu na pierwszym miejscu tabeli, zakończyło się w czerwcu bieżącego roku historycznym awansem Głogovii do IV ligi podkarpackiej. Dzięki wytężonej pracy po raz drugi w 90 – letniej historii klubu, po 15 - stu latach, kibice w Głogowie będą mogli oglądać swoją drużynę na czwartoligowych boiskach. Dużym sukcesem zakończył się także sezon sekcji siatkarskiej Głogovii, która wywalczyła miejsce wicelidera w rozgrywkach o wejście do II ligi. Rok 2015 był początkiem prężnego działania klubu również w kierunku rozwoju drużyn dziecięcych i młodzieżowych. Pani Aneta pozyskuje także środki zewnętrzne, które przeznaczone są na działania skierowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i seniorów. W ramach pracy społecznej promuje integrację międzypokoleniową oraz sportowe i aktywne formy spędzania czasu wolnego.
 
Zdobywcą statuetki Głogowianina Roku 2015 w kategorii działalność społeczna jest Pan Adam Ozimek. Pan Adam od 17 lat czynnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Hucisku. Od stycznia 2016 roku pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu. Od 2011 roku jest Członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Głogowie Młp. Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży przy Zarządzie Oddziału Miejsko-Gminnego. Współorganizator Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na terenie gminy Głogów Młp. Inicjator i koordynator zbiórek krwi w ramach ogólnopolskiego programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” dzięki którym od 2012 r. udało się pozyskać 200 litrów krwi. W akcje angażuje licznych partnerów dzięki którym zbiórkom towarzyszą ciekawe atrakcje, pokazy i występy. Zdobywca pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” w kategorii „Najaktywniejszy Strażak Indywidualny”.
 
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów, ciągłego zapału oraz wytrwałości w podejmowaniu coraz to nowych wyzwań.
 
201606214 2016062111
2016062120 2016062112
2016062122 2016062114
2016062115 2016062116
2016062121 2016062122
201606217 201606216
2016062117 201606212
201606215 2016062118