Święto Konstytucji 3 Maja
Uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej rozpoczęły się we wtorek gminne obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządu, radni, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele organizacji kościelnych i patriotycznych, młodzież szkolna oraz mieszkańcy gminy. Następnie uczestnicy w asyście Gminnej Orkiestry Dętej przemaszerowali na rynek pod pomnik Poległych za Wolność i Niepodległość Ojczyzny, gdzie podniesiono flagę na maszt i  złożono symboliczne wieńce. 
 
„Święto Konstytucji 3 Maja to święto narodowej dumy i chwały. W czasie kiedy pogłębiał się kryzys Państwa, w obliczu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, elity Narodu, uchwaliły najnowocześniejszą konstytucję na świecie, pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Była to ostania próba ratowania chylącej się ku upadkowi I Rzeczypospolitej. W ten sposób Polacy podjęli próbę ratowania Ojczyzny poprzez reformę państwa” – mówił burmistrz Paweł Baj podczas obchodów. „Konstytucja obowiązywała tylko przez rok, potem została obalona przez armię rosyjską i grupę polskich magnatów. To oni poprosili caryce rosyjską o interwencję i przywrócenie utraconych, w wyniku uchwalenia Konstytucji, przywilejów. Z pomocą Rosji utworzyli konfederację targowicką i proklamowali odrzucenie Konstytucji. Po tych tragicznych w skutkach wydarzeniach, Polska utraciła suwerenność na 123 lata. Stare rzymskie przysłowie uczy, że „historia jest nauczycielką życia”. Obyśmy i my – dzisiaj, potrafili mądrze oceniać bieżące wydarzenia, dokonywać słusznych wyborów i z odwagą spoglądać w przyszłość” – mówił burmistrz Paweł Baj podczas obchodów. 
 
201605056201605057
201605054 201605059
2016050510 2016050511
201605053 2016050518
2016050513 2016050514
2016050515 2016050516