Seniorzy spotkali się w Nowym Roku

Styczeń to miesiąc, w którym mają miejsce spotkania opłatkowo - noworoczne najstarszych mieszkańców danego sołectwa. Coroczne spotkania Seniorów w naszej gminie stały się już ważną tradycją. Są okazją do wyrażenia wdzięczności za ich wkład w rozwój życia społecznego, a także zwrócenia uwagi na ich troski i problemy. Mieszkańcy gminy chętnie angażują się w organizację tych wydarzeń. Obok Kół Gospodyń Wiejskich i Rad Sołeckich, swój udział mają też dzieci i młodzież szkolna, którzy uświetniają przebieg imprez występami. W spotkaniach uczestniczą także władze gminy, radni, sołtysi, posłowie oraz księża.

Swoje święto obchodzili już mieszkańcy Huciska, Przewrotnego, Rudnej Małej, Pogwizdowa Starego i Bud Głogowskich. W przyszłą sobotę oraz niedzielę, spotkają się Seniorzy z Lipia oraz Stykowa. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach.

2018.01.14.1 2018.01.14.2

2018.01.14.3 2018.01.14.4

2018.01.14.5 2018.01.14.6

2018.01.14.8 2018.01.14.9

2018.01.14.10 2018.01.14.11

2018.01.14.12 2018.01.14.13

2018.01.14.14 2018.01.14.15

2018.01.14.16 2018.01.14.17

2018.01.14.18 2018.01.14.19

2018.01.14.20 2018.01.14.21

2018.01.14.22 2018.01.14.23