Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Głogowie Młp. Zaprzysiężenie burmistrza.

22 listopada podczas pierwszej sesji została zaprzysiężona nowo wybrana Rada Miejska w Głogowie Małopolskim. Przewodniczącym rady został Paweł Ślęzak. W tajnym głosowaniu otrzymał 15 głosów na jego kandydaturę. Na wiceprzewodniczących wybrano Barbarę Madej i Andrzeja Brągiela. W dalszej części ślubowanie złożył również Paweł Baj burmistrz Głogowa Małopolskiego.

W kadencji 2018-2023 w Radzie Miejskiej zasiądzie 15 osób: Barczak Tomasz, Brągiel Andrzej, Chmaj Dariusz, Drzał Maria, Gołojuch Barbara, Jurek Aleksander, Kędzior Zdzisław, Kot Bartłomiej,  Madej Barbara, Oczoś Anna, Pado Michał, Papuga Bernarda, Sasiela Zenon, Ślęzak Paweł, Zięba Józef.

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Zenon Sasiela
Wiceprzewodniczący – Tomasz Barczak
Członek Komisji – Barbara Gołojuch
Członek Komisji – Zdzisław Kędzior
Członek Komisji – Bartłomiej Kot

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:
Przewodniczący – Aleksander Jurek
Wiceprzewodniczący – Józef Zięba
Członek Komisji – Paweł Ślęzak
Członek Komisji – Barbara Madej
Członek Komisji - Andrzej Brągiel

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji:
Przewodnicząca – Maria Drzał
Wiceprzewodnicząca – Anna Oczoś
Członek Komisji – Bernarda Papuga
Członek Komisji – Michał Pado
Członek Komisji – Dariusz Chmaj

2018.11.22 5 2018.11.22 6

2018.11.22 7 2018.11.22 8

2018.11.22 9 2018.11.22 10

2018.11.22 11 2018.11.22 12

2018.11.22 132018.11.22 14

 2018.11.22 12018.11.22 15

2018.11.22 16 2018.11.22 2

2018.11.22 3 2018.11.22 4