Statuetki „Głogowianin Roku 2017” zostały wręczone

Podczas oficjalnych uroczystości obchodów Dni Głogowa Małopolskiego Burmistrz Paweł Baj wręczył statuetki „Głogowianin Roku 2017” osobom, które swoją pracą i zaangażowaniem wspierają rozwój lokalnej społeczności. Nagrodzonym gratulowali również Zastępca Burmistrza Jerzy Komaniecki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Młp. Aleksander Jurek.

W gronie sześciorga tegorocznych laureatów wyróżnienia „Głogowianin Roku 2017” znaleźli się Pani Zofia Tracz - sołtys sołectwa Wysoka Głogowska, Pan Zbigniew Murias - właściciel firmy „MURPOL”, Pan Zbigniew Grodecki - prezes Koła Wędkarskiego „Tratwa” w Głogowie Młp., Pan Zbigniew Piekarz i Pan Andrzej Drzał - członkowie zarządu LKS „Głogovia” założyciele  i opiekunowie sekcji piłki siatkowej oraz Pan Zdzisław Kocha od 35 lat pracuje społecznie na rzecz sołectwa Pogwizdów Stary.

 

Statuetkę Głogowianina Roku 2017 w kategorii sfera społeczna otrzymała Pani Zofia Tracz.

Pani Zofia Tracz od 8 lat pełni funkcję sołtysa w Wysokiej Głogowskiej, jak również jest również członkiem Rady Parafialnej w swojej miejscowości. Jest bardzo zaangażowana w działalność na rzecz rozwoju sołectwa. Cieszy się szacunkiem i zaufaniem mieszkańców. Stara się być wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.  Ściśle współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich, Klubem Sportowym „Orzeł”, Zespołem Szkół w Wysokiej Głogowskiej, Środowiskowym Domem Samopomocy , a także ze stowarzyszeniami. Współorganizatorka kursów dla mieszkańców Wysokiej Głog., a także szeregu spotkań i imprez kulturalnych, wśród których należy wymienić: Gminny Dzień Matki, pikniki rodzinne, dożynki i imprezy okolicznościowe. Nie szczędząc sił i prywatnego czasu podejmuje liczne inicjatywy aby dom ludowy „tętnił życiem”, dbając jednocześnie o jego wygląd, o czym świadczą przeprowadzone ostatnio remonty. Pani Zofia wkłada wiele trudu i wysiłku w konsekwentnym realizowaniu planów i zamierzeń na rzecz lokalnej społeczności.

Statuetkę Głogowianina Roku 2017 w kategorii nauka i ekologia otrzymał Pan Zbigniew Grodecki.

Pan Zbigniew Grodecki z zawodu geodeta, posiada „Srebrną Odznakę – Zasłużony dla Geodezji i Kartografii”. Wykonywał wiele prac na społecznych rzecz Parafii w Głogowie Młp. Członek Rady Osiedla „Centrum” przez pięć kadencji w latach 1988 – 2008. Współzałożyciel Koła Wędkarskiego „Tratwa” w Głogowie Młp., działającego nieprzerwanie od 1984 roku. Przez cały czas istnienia koła udzielał się społecznie pracując w jego władzach, a od 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pan Zbigniew z ramienia koła był członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZW w Rzeszowie. Za swoją społeczną pracę w Polskim Związku Wędkarskim otrzymał następujące odznaczenia: srebrna odznaka PZW, złota odznaka PZW oraz najwyższe odznaczenie - złota odznaka PZW z wieńcami. Pan Zbigniew aktywnie promuje wędkarstwo. Na przestrzeni lat liczba członków koła regularnie rosła i dziś oscyluje w granicach 140 osób, zrzeszając w swych szeregach wędkarzy z całej gminy. Kilkanaście procent to dzieci i młodzież ponadgimnazjalna. Pan Zbigniew Grodecki jest współorganizatorem szkoleń dla młodzieży oraz dorosłych kandydatów na członków PZW w zakresie regulaminu i etyki wędkarskiej. Uczestniczy czynnie w organizowaniu zawodów wędkarskich, prac społecznych przy utrzymywaniu zbiorników wędkarskich i ich zarybianiu.

Statuetkę Głogowianina Roku 2017 w kategorii działalność gospodarcza otrzymał Pan Zbigniew Murias.

Pan Zbigniew Murias jest właścicielem firmy „MURPOL”, której podstawowym zakresem działalności jest wydobywanie kruszywa naturalnego. Działalność gospodarczą założył w 1987 roku, której głównym charakterem była produkcja i transport. Przez długi okres doskonalił swoją wiedzę w zakresie wydobywania kruszyw, aby drogą decyzji otrzymać koncesję na wydobywanie kruszyw naturalnych w kopalni odkrywkowej. Od 1997 roku swoją działalność prowadzi na terenie gminy Głogów Młp. przy wydobywaniu    i sprzedaży kruszywa naturalnego w Lipiu. Prowadzi również wydobycie w kopalniach piasku i żwiru w Czarnej Sędziszowskiej, Pustkowiu k. Dębicy i Woli Małej k. Łańcuta. Firma produkuje szeroką gamę kruszyw spełniających wszystkie normy jakościowe, które znajdują zastosowanie w drogownictwie i budownictwie. Pan Zbigniew ciągle rozwija firmę i nie ogranicza się do jednego profilu działalności. Od 2003 roku posiada Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Woli Cichej, w której wykonywane są badania wszystkich typów pojazdów. Kolejnym krokiem w rozwoju firmy jest stacja paliw, a w niedalekiej przyszłości działalność deweloperska. Pan Zbigniew poprzez rozwijanie działalności daje szansę na zatrudnienie lokalnej społeczności, a priorytetem jego firmy jest dbałość o pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji. Od wielu lat jest związany z miejscową społecznością. Wspiera finansowo lokalne inicjatywy oraz działalność Ochotniczej Straży Pożarnej.

Statuetkę Głogowianina Roku 2017 w kategorii działalność sportowa otrzymał Pan Zbigniew Piekarz i Pan Andrzej Drzał.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży i miejscowej społeczności w listopadzie 2009 roku Zarząd LKS „Głogovia” podjął decyzję o utworzeniu męskiej sekcji piłki siatkowej. Pierwszy nabór zawodników odbył się  w grudniu 2009 roku na amatorskim  turnieju w  hali sportowej Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp. Opiekunami zespołu zostali: Pan Zbigniew Piekarz – obecnie wiceprezes do spraw piłki siatkowej, będący wówczas także trenerem oraz Pan Andrzej Drzał – sekretarz klubu, członek Rady Osiedla „Centrum”. Rok później potwierdzono udział siatkarskiej drużyny Głogovii w  rozgrywkach  IV Ligii Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej. Zatrudniono profesjonalnego trenera, a Pan Zbigniew Piekarz, kierownik sekcji organizował wstępny nabór i selekcję zawodników. Startując jako beniaminek IV ligii Głogovia była rewelacją rozgrywek, wygrała wszystkie mecze bez straty punktu. Została mistrzem i awansowała do III ligi, gdzie gra do dziś odnosząc wiele sukcesów sportowych niejednokrotnie walcząc w turniejach na szczeblu ogólnopolskim o awans do II ligi. Pan Andrzej Drzał i Zbigniew Piekarz od 9 lat w ramach pracy społecznej koordynują pracę zespołu promując naszą gminę w województwie. Organizują również turnieje siatkówki plażowej, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy.

Statuetkę Głogowianina Roku 2017 w kategorii całokształt pracy na rzecz środowiska lokalnego otrzymał Pan Zdzisław Kocha.

Pan Zdzisław Kocha od 35 lat pracuje społecznie na rzecz sołectwa Pogwizdów Stary. W 1996 roku wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej. Od początku swej służby dał się poznać jako zaangażowany w działalność druh. Uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo – gaśniczych, wśród których należy wymienić akcje przeciwpowodziowe na terenie powiatu mieleckiego w 1997 i 2010 roku. Czynnie uczestniczył w budowie nowego boksu garażowego w 2003 roku i modernizacji budynku remizy strażackiej w 2012 roku, gdzie pracował społecznie, a także organizował pracę zapewniając niezbędne materiały i narzędzia do budowy. Za swoje zasługi dla ochrony przeciwpożarowej został uhonorowany między innymi przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi. Równocześnie z działalnością strażacką był członkiem Rady Sołeckiej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jego udział w powstaniu Ośrodka Rekreacyjnego w Pogwizdowie Starym  obok leśniczówki – „Rajska Dolina”.  Pan Zdzisław Kocha działa także w innych obszarach na rzecz społeczności lokalnej. Jest współorganizatorem imprez okolicznościowych oraz prac społecznych przy kościele i domu ludowym w sołectwie. Jest sprawnym organizatorem i profesjonalistą we wszystkich wykonywanych pracach na rzecz miejscowości. Nie szczędzi sił i prywatnego czasu, żeby służyć drugiemu człowiekowi i lokalnemu społeczeństwu. To wyjątkowo zaangażowany i aktywny społecznik.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszej owocnej pracy, ciągłego zapału oraz wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań.

DSC 0694 DSC 0711

DSC 0710 DSC 0723

DSC 0731 DSC 0689

DSC 0697 DSC 0705

DSC 0713 DSC 0729