Inwestycje

Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony na: „Dostawę i montaż wyposażenia dla Gminnego Żłobka w Budach Głogowskich”.