Inwestycje

Przystąpiono do remontu chodników na terenie gminy

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego gmina Głogów Młp. przystąpiła końcem października do prac inwestycyjnych, w ramach których wykonano chodnik z kostki brukowej na osiedlu Słoneczne wzdłuż ulicy Lipowej o długości 190 m.

W listopadzie planuje się ułożenie 80 mb ciągu chodnikowego dla pieszych w Miłocinie wzdłuż drogi do osiedla.

W Stykowie przy Domu Ludowym z betonowej kostki brukowej wykonano płytę odbojową, schody i dojazd do budynku. Łączna powierzchnia wykonanej inwestycji to 205 m2 opiewająca na kwotę 20 tys. złotych.

Prace wykonuje firma Usługi Ogólnobudowlane „BRUK – BUDIS” z siedzibą w Dzikowcu. Wartość zadań wyniesie ponad  90 tys. złotych. Środki na inwestycję pochodzą z budżetu gminy.

20161107 5 20161107 1

20161107 2 20161107 6

20161107 3 20161107 7