Inwestycje

Ogłoszono przetarg na budowę chodnika przy ul. Jana Pawła II

Zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na budowę chodnika przy ul. Jana Pawła II w Głogowie Młp. - strona prawa, w ramach zadania p.n. „Budowa drogi gminnej nr108352R w Głogowie - etap III.

Zakres rzeczowy robót obejmie m.in.: wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy, ułożenie obrzeży betonowych na ławie betonowej, oznakowanie pionowe i poziome wg. organizacji ruchu, montaż zestawu znaków aktywnych przejścia dla pieszych. Firmy zainteresowane wykonawstwem chodnika mogą składać swoje oferty do 30 marca 2017 roku.