Powstanie nowy punkt zbiórki odpadów    Gmina pozyskała kolejne środki finansowe w wysokości 1 079 488 zł. tym razem na realizację zadanie: utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020. Umowa na realizację tego zadania podpisana została w ubiegłym miesiącu przez Burmistrza Głogowa Młp. i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Dotację do realizacji zadania otrzymało tylko 20 gmin z całego województwa. Spośród nich najwyższe dofinasowanie zdobyła gmina Głogów Młp.    PSZOK to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy nieodpłatnie mogą pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Nowy gminny PSZOK utworzony będzie bezpośrednio przy oczyszczalni ścieków w Zabajce z dala od zabudowań mieszkalnych. Obecny PSZKO mieszący się przy głogowskim cmentarzu jest już nieczynny, niebawem rozpocznie się jego rozbiórka, a na jego miejscu powstanie nowoczesny parking dla 80 samochodów osobowych.    W okresie przejściowym, od momentu likwidacji PSZOK przy cmentarzu do wybudowania nowego punktu zbiórki odpadów przy oczyszczalni, spółka Eko-Głog. przygotowała tymczasowe miejsce gdzie będą odbierane odpady od mieszkańców. Mieści się ono na terenie zakładu oczyszczalni ścieków. W tym celu teren został ogrodzony i utwardzony, ustawione zostały boksy i garaże na bezpieczne składowanie odpadów.

Gmina pozyskała kolejne środki finansowe w wysokości 1 079 488 zł tym razem na realizację zadania: utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020.

Umowa na realizację tego zadania podpisana została w ubiegłym miesiącu przez Burmistrza Głogowa Młp. i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Dotację do realizacji zadania otrzymało tylko 20 gmin z całego województwa. Spośród nich najwyższe dofinansowanie zdobyła gmina Głogów Młp.

PSZOK to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy nieodpłatnie mogą pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. Nowy gminny PSZOK utworzony będzie bezpośrednio przy oczyszczalni ścieków w Zabajce z dala od zabudowań mieszkalnych. Obecny PSZOK mieszący się przy głogowskim cmentarzu jest już nieczynny, niebawem rozpocznie się jego rozbiórka, a na jego miejscu powstanie nowoczesny parking dla 80 samochodów osobowych.

W okresie przejściowym, od momentu likwidacji PSZOK przy cmentarzu do wybudowania nowego punktu zbiórki odpadów przy oczyszczalni, spółka Eko-Głog przygotowała tymczasowe miejsce gdzie będą odbierane odpady od mieszkańców. Mieści się ono na terenie zakładu oczyszczalni ścieków. W tym celu teren został ogrodzony i utwardzony, ustawione zostały boksy i garaże na bezpieczne składowanie odpadów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania: link