Gmina buduje hydrofornie za 1 mln. zł.

W celu poprawy zaopatrzenia w wodę osiedla Słoneczne i terenów przyległych pomiędzy ulicami Polną i Zbożową, rozpoczęto prace przy budowie hydroforni. Wydajność i ciśnienie istniejącej infrastruktury sieci wodociągowej w tym rejonie miasta jest niewystarczające do bieżącego zapotrzebowania w wodę osiedla,  co ogranicza dalszy rozwój zabudowy mieszkalnej i usługowej.

W związku z tym powstanie nowoczesny budynek hydroforni o wymiarach 6 m x 2,44 m, dwa zbiorniki żelbetowe o pojemności użytkowej każdy po 209 m3, zostaną wykonane przyłącza wodociągowe, tłoczne zasilające zbiorniki szczytowe, kolektor ssący doprowadzający wodę ze zbiorników szczytowych Zb1, Zb2 do zestawu hydroforowego, sieć wodociągowa, przyłącza kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe z krat ściekowych oraz wody ze spustów i przelewów zbiorników szczytowych.

Umowa na wykonanie zadania podpisana została z konsorcjum firm: Zakład WOD-KAN, CO i Gaz Stanisław Ziaja z siedzibą w Krasnem, "MI-KAN" Michał Kunysz z siedzibą w Krasnem, Usługowy Zakład Instalacji Wod. - Kan. CO i Gaz z siedzibą w Palikówce.

Koszt budowy hydroforni to 1 mln 198 tys. złotych. Środki finansowe pochodzą z budżetu gminy. Zakończenie robót planowane jest na początku przyszłego roku.

 201708251 201708281

201708282 201708283