Podpisano umowę z wykonawcą na rozpoczęcie budowy DPS -u w Budach Głogowskich

Umowę na budowę Domu Pomocy Społecznej w Budach Głogowskich podpisali burmistrz Paweł Baj oraz Tadeusz  Szczepański  - właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "POLBUD ” z siedzibą w Rzeszowie.  W podpisaniu umowy udział wzięła pani Barbara Madej Radna Rady Miejskiej z Bud Głogowskich, która od samego początku wspierała ten projekt.

Zmiana użytkowania budynku starej szkoły na DPS to jeden z elementów nowoczesnego systemu wspierania potrzebujących mieszkańców jaki zostanie utworzony w naszej gminie. Inwestycja obejmie m.in. przebudowę części parteru i piętra budynku, rozbudowę o klatkę schodową i szyb windowy, taras oraz dojścia i miejsca postojowe. Obiekt docelowo przeznaczony będzie dla 8 pensjonariuszy i będzie oddany do użytku w listopadzie br.

Na ten cel gmina otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.  Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 730 tys. złotych z czego 15 % stanowił będzie wkład własny gminy.

 

Logo RPOWP kolor