Ogłoszono przetarg

Burmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg nieograniczony na „Opracowanie projektów wykonawczych instalacji fotowoltaicznych dla 28 obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Głogów Małopolski”. Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg