Przebudowa przepustu w Wysokiej Głogowskiej

Rozpoczęły się prace związane z przebudową istniejącego przepustu na drodze gminnej w Wysokiej Głogowskiej na potoku Gołębiówka.

Zakres zamówienia obejmuje roboty rozbiórkowe istniejącego obiektu oraz wykonanie przepustu ramowego. Prace potrwają do stycznia 2017 roku. Wykonawcą jest firma „BUDMAR” Marek Marszał z siedzibą w Rzeszowie. Łączna wartość inwestycji opiewa na kwotę 67 tys. złotych.