Przetarg na wywóz odpadów rozstrzygnięty
Zamawiający – Gmina Głogów Młp. informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głogów Małopolski " spośród 2 złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Wykonawcą usług będzie spółka EkoGłog, ul. Towarowa 4, 36 - 060 Głogów Młp. Wymieniony podmiot przedstawił korzystniejszą cenowo ofertę opiewającą na kwotę 697 896,00 zł brutto i to on będzie obsługiwał naszą gminę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.