Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Głogowa Młp. informuje, że ogłoszono przetarg na „Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Rogoźnica”. 

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

- montaż linii oświetleniowej napowietrznej - 1 200 m,

- montaż linii oświetleniowej kablowej: 5 x 35 mm2 - 18 m, 4 x 35 mm2 - 36 m, 4 x 25 mm2 - 65 m,

- montaż opraw oświetleniowych - 13 szt.,

- montaż słupów oświetleniowych - 24 szt.

Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce: "Przetargi" na stronie BIP lub pod linkiem: przetarg