Gmina Głogów Małopolski w czerwcu bieżącego roku otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla zadania termomodernizacji budynku sportowego w Rogoźnicy przy gminnym żłobku oraz budynku gminnego w Stykowie przy szkole podstawowej.
W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy poszczególnych zadań. Zgodnie z kosztorysami inwestorskim zadanie docieplenia budynku w Rogoźnicy wyniesie 75.783,66 brutto, z czego dofinansowanie stanowi 32.408,40, a docieplenie budynku w Stykowie oszacowano na kwotę 81.413,63 brutto, z czego dofinansowanie stanowi 50.000,00. Docieplenie budynków poprawi ich estetykę oraz przyniesie wymierne korzyści w wydatkach związanych z ogrzewaniem budynków.
 
201607051    201607052