Rozstrzygnięto przetarg
Burmistrz Głogowa Małopolskiego informuje, że 23 czerwca br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na: „Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego według warunków kontraktowych FIDIC (Żółtej książki) na terenie Gminy Głogów Małopolski dla zadań:
a) rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w Głogowie Małopolskim – etap II
b) modernizacja Stacji uzdatniania wody w Rogoźnicy
c) wykonania dodatkowego zbiornika wody pitnej dla SUW Rudna Mała 
wykonanie tłoczni ścieków sanitarnych w Głogowie Małopolskim – oś NIWA"
Przetarg wygrała firma Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Sciekowej „Biprowod-Warszawa” Sp. z o. o., ul. Broniewskiego 3,  01-785 Warszawa, która jako jedyna złożyła ofertę. 
Cena oferty dla poszczególnych zadań:
a) 35 000,00 zł
b) 25 000,00 zł
c) 20 000,00 zł
d) 18 000,00 zł