Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Jagiełły
Rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Jagiełły w Głogowie Młp. Zakres realizowanych robót obejmuje: sieć kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 mm - 255,0 mb , sieć kanalizacji sanitarnej PVC fi 160 mm  - 76,5  mb, sieć wodociągowa PE fi 90 mm - 234,0 mb, sieć wodociągowa PE fi 40 mm - 70,0 mb.
Wykonawcą robót jest firma „ Mi-Kan” Michał Kunysz z siedzibą w Krasnem wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość umowna zrealizowanych prac wynosi: 68 484,95 zł brutto. Zakończenie inwestycji planowane jest na 16 czerwca br.