Oficjalne otwarcie nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Nowy PSZOK jest bardzo nowoczesny i bogaty w sprzęt. Składa się ze specjalnej wagi najazdowej, przestronnych magazynów oraz kontenerów służących do przechowywania posegregowanych odpadów. Jest większy od poprzedniego o 10 razy.

Inwestycja została zrealizowana dzięki zdobytemu przez gminę dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 1 ml złotych. W jej uroczystym otwarciu uczestniczył burmistrz Paweł Baj, prezes EkoGłog Andrzej Sawicki, skarbnik gminy Lucyna Alberska oraz radni, sołtysi i kierownicy jednostek.

PSZOK został stworzony z myślą o mieszkańcach i ochronie środowiska. Znajduje się tu warsztat rzeczy używanych, w którym naprawiane będą lekko uszkodzone meble i przekazywane potrzebującym. Bardzo dużym udogodnieniem dla mieszkańców jest możliwość wypożyczenia przyczep samochodowych, dzięki którym będą mogli przetransportować odpady. Na terenie punktu znajduje się również ścieżka edukacyjna, mająca za zadanie propagować wiedzę na temat konieczności segregacji odpadów oraz dbania o środowisko wśród dorosłych i dzieci. Składa się ona z 11 tablic instruktażowych oraz informacyjnych.

Do bezpłatnego korzystania z niego uprawnieni są wszyscy mieszkańcy gminy. Jedynym warunkiem jest okazanie dowodu potwierdzającego przynależność nieruchomości do jej terenu. Odpady z nieruchomości, w obrębie której prowadzona jest działalność gospodarcza będą odbierane za opłatą.

Czym jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i jak z niego korzystać? Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że każda gmina ma obowiązek utworzyć stosowane miejsce, którego zadaniem będzie bezpłatny odbiór posegregowanych odpadów komunalnych. Chodzi tu o te pozostałości, których nie można zapakować do pojemników czy worków oraz o odpady problemowe, takie jak wielkogabarytowe (np. meble), niebezpieczne (np. chemikalia) oraz rozbiórkowe (gruz). Co ważne, PSZOK nie może odbierać od mieszkańców odpadów zmieszanych – konieczna jest wcześniejsza segregacja.  Należy także pamiętać, że za załadunek oraz rozładunek przywiezionych przez mieszkańców odpadów odpowiadają oni sami. Pracownicy POSZOK wskażą jedynie miejsce, w którym mają zostać umieszczone.

PSZOK 1 PSZOK 2

PSZOK 5 PSZOK 3

PSZOK 7 PSZOK 4

PSZOK 6 PSZOK 8

loga unia nowe