Zakończono montaż instalacji fotowoltaicznych

W ramach projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” zamontowanych zostało 29 nowych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek instytucji celu publicznego na terenie gminy Głogów Młp. Wysokość dofinansowania to 3 miliony, a wkład własny gminy wynosi 500 tysięcy złotych. Łączna moc zainstalowanych paneli wynosi prawie 700 kWp.

Fotoogniwa na gruncie zamontowano przy stacjach uzdatniania wody w Zabajce, Rudnej Małej, Przewrotnem, przepompowniach: na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim, P-11 i P- 7 w Wysokiej Głogowskiej, RPRD P1-R w Rogoźnicy, przy hydroforni na osiedlu Słonecznym w Głogowie Małopolskim, stacji hydroforowej i Szkole Podstawowej w Stykowie, obok studni głębinowych I i II w Budach Głogowskich, przy Oczyszczalni Ścieków w Zabajce oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim. Ogniwa słoneczne, zamontowano także na 16 budynkach użyteczności publicznej.

2018.12.06 5 2018.12.06 1

2018.12.06 3 2018.12.06 2

2018.12.06 7 2018.12.06 6

2018.1.11 2 2018.1.11 3

2018.1.11 4 2018.1.11 1