Ulica Turkowskiego po remoncie

Zakończyły się kolejne prace inwestycyjne, w ramach których wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na ulicy Turkowskiego w Głogowie Młp. Wykonawcą robót była firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa. Łączna wartość tej inwestycji wyniosła ponad 89 tys. zł.

2018.11.23 4 2018.11.23 3