Powstają nowe chodniki w gminie

Trwa budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy. Chodniki budowane są w Pogwizdowie Starym, Budach Głogowskich i w Wysokiej Głogowskiej. Zadanie realizowane jest wspólnie z powiatem rzeszowskim, który współfinansuje budowę traktów komunikacyjnych. Koszt inwestycji to 600 tys. zł, z czego z budżetu gminy na ten cel przeznaczono 300 tys. zł. Ta ważna inwestycja ułatwi poruszanie się pieszych i znacznie podniesie bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Prace postępują zgodnie z harmonogramem.

2018.11.08.2 2018.11.08.1

2018.11.08.3 2018.11.08.4

2018.11.08.5 2018.11.08.6