Trwa montaż instalacji fotowoltaicznych

13 samorządów Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego podjęło wspólne starania o fundusze na kompleksowe działania wpływające na poprawę jakości powietrza.

Wszystkie podejmowane inwestycje i programy od termomodernizacji budynków, wspierania odnawialnych źródeł energii, poprzez inwestycje w transport i usprawnienie komunikacji publicznej, po dofinansowanie do pieców węglowych mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy oraz znacząco wpływają na poprawę czystości powietrza.

W ramach projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” zamontowanych zostanie 29 nowych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek instytucji celu publicznego na terenie gminy Głogów Młp.  Wysokość dofinansowania to 3 miliony, a wkład własny gminy wynosi 500 tysięcy złotych. Panele zamontowano już na szkołach, Środowiskowym Domu Samopomocy, Domu Pomocy Społecznej, gminnych żłobkach oraz na remizie OSP w Wysokiej Głogowskiej.

Ponadto, w ramach realizacji projektów związanych ze wsparciem OZE zostanie zamontowanych 270 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych mieszkańców gminy.

Gmina Głogów Młp., promuje także samochody elektryczne, właściciele tych pojazdów otrzymali naklejki nadające im specjalne uprawnienia, m.in. dzięki tym oznaczeniom pojazdy mogą poruszać się po pasach dla autobusów w strefach czystego transportu określonych przez miejscowe władze, mogą być parkowane bezpłatnie w strefach płatnego parkowania.

panele 6 panele 8

panele 10 panele 13

panele 17 panele 20

panele 22 panele 24

loga unia nowe