Renowacja głogowskiego rynku. Nowością będzie fontanna.

Burmistrz Paweł Baj podpisał dziś umowę o dofinansowanie projektu partnerskiego „Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spisške Podhradie i Głogowa Małopolskiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju - Adam Hamryszczak, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego - Stanisław Kruczek, Primator miasta Spisške Podhradie – Michał Kapusta oraz Biskup Biskupstwa Spisškè Podhradie – Štefan Sečka. Na ten cel gmina pozyskała 1,4 mln zł.  Wkład własny do projektu wynosi 200 tysięcy.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym odnowiona będzie zachodnia część rynku, a prace będą prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków. Fontanna, nowe alejki, stylowe lampy i ławeczki. To tylko niektóre prace przewidziane w ramach renowacji głogowskiego, renesansowego rynku. Inwestycja ma być zrealizowana do końca grudnia przyszłego roku.

DSC 0131 DSC 0132

DSC 0157 DSC 0103

DSC 0115 DSC 0121

DSC 0196 DSC 0094

 layout set logo