Podpisano umowę na budowę oczyszczani ścieków w Przewrotnem

8 października br. doszło do podpisania umowy na budowę oczyszczalni ścieków w Przewrotnem. Umowę podpisał Paweł Baj Burmistrz Głogowa Młp. i Prezes Zarządu firmy PPH Integral sp. z o.o  Witold Wańczyk z Rzeszowa.

Z uwagi na to. że inwestycja realizowana jest na terenie trzech miejscowości (Przewrotne, Pogwizdów Stary i Hucisko) umowa została dodatkowo parafowana przez Józefa Ziębę Sołtysa Wsi Przewrotne i Barbarę Gołojuch Radną Rady Miejskiej z Pogwizdowa Starego i Huciska. Koszt budowy oczyszczalni wraz i odcinkiem sieci kanalizacyjnej wynosi 6,4 mln. zł.

Zadanie to realizowane jest z unijnego programu RPO WP. W ramach inwestycji wybudowane zostaną m.in. następujące elementy instalacji kanalizacyjnej: zbiornik na ścieki, reaktor oczyszczający, instalacja podająca, budynek techniczny i zaplecze socjalne. Ponadto plac zostanie ogrodzony, wybudowane zostaną drogi dojazdowe i alejki na terenie gdzie znajdować się będzie oczyszczalna.

"Dzięki wybudowaniu oczyszczalni ścieków w Przewrotnem, będziemy mogli dokończyć skanalizowanie północnej części gminy. Kolejnym etapem będzie rozbudowa sieci kanalizacyjnej do wszystkich mieszkańców Przewrotnego, Pogwizdowa Starego i Huciska. Na ten cel przyznane zostały nam środki finansowe z unijnego programu RPO WP  w wysokości 7,4 mln zł" – powiedział burmistrz Baj podczas spotkania po podpisaniu umowy.

W ramach budowy oczyszczalni powstanie: pompownia ścieków, budynek techniczny, reaktor osadu czynnego, zbiornik uśredniający, zbiornik osadu, pomieszczenie na kontener, plac na agregat prądotwórczy wraz z agregatem, który dostarczał będzie energie elektryczną w przypadku zaniku prądu z sieci, utwardzenie w granicach działki (placu oczyszczalni, utwardzenie dojazdu i dojścia do obiektu), ukształtowanie terenu, sieci i instalacje elektryczne i AKPIA z przyłączem prądowym. Dodatkowo wykonany zostanie wodociąg dla oczyszczalni o długości 1,620 km wraz z kolektorem tłocznym zrzutowym ścieków oczyszczonych 0,7 km.

 

DSC 0008 DSC 0089 1

08 proket oczyszczalni