Wprowadzono e – dziennik we wszystkich gminnych placówkach oswiatowych

Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „E-usługi w Gminie Głogów Małopolski – Gmina przyszłości”, ramach którego zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem o wartości 2 mln złotych oraz przeszkolono kadrę pedagogiczną z zakresu wdrożenia i obsługi programu.

Dzięki tej inwestycji wspierającej rozwój edukacji, do wszystkich gminnych placówek oświatowych dostarczone zostały najwyższej klasy nowoczesne rozwiązania informatyczne wspomagające procesy dydaktyczne i zarządzanie oświatą.

Dziennik elektroniczny jest dodatkową formą kontaktu między szkołą, a rodzicami uczniów. Nauczyciele na bieżąco uzupełniają elektroniczny dziennik, wpisując do niego m.in. frekwencję, uwagi o zachowaniu ucznia, oceny z poszczególnych przedmiotów i terminarz sprawdzianów. Z kolei rodzice i uczniowie mają o każdej porze i w dowolnym miejscu wgląd do tych informacji. Dodatkowo, narzędzie zapewnia dyrektorowi placówki stały monitoring pracy Rady Pedagogicznej.

Zadanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

dziennik2 dziennik3

dziennik4 komputery