Nowy asfalt w Zabajce

Zakończyły się kolejne prace drogowe, w ramach których wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na gminnej drodze w kierunku Grabnika, w sołectwie Zabajka. Łącznie ułożono 280 mb asfaltu. Koszt całkowity to ponad 60 tysięcy zł. Inwestycję wykonano w ramach Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych, a wykonawcą robót była firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa.

IMG 20180830 132123 IMG 20180830 132318