Podpisano umowę na zakup nowych autobusów

Już wkrótce nowe autobusy pojawią się na drogach gmin należących do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nowe autobusy zostaną oddane do użytku mieszkańcom jeszcze w tym roku i zastąpią najbardziej wysłużone autobusy MKS-u.

6 sierpnia br. Zarząd Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” podpisał umowę na dostawę nowych autobusów firmy IVECO w związku z wdrożeniem programu transportowego „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”. Zakupionych zostanie 39 autobusów wyposażonych w 70 miejsc, w tym 24 siedzące i jedno przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. Łączna wartość zamówienia wynosi 37 521 150 zł. Dodatkowo, w ramach programu zakupione zostaną 84 nowe wiaty przystankowe, które będą rozstawione na terenie naszej gminy w miejsce dotychczasowych, mocno wysłużonych przystanków.  

iveco1 iveco2