Wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na gminnych drogach

Zakończyły się kolejne prace inwestycyjne, w ramach których wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na gminnych drogach: droga w przysiółku Styków – Kamieniec, droga do Janciówki przy lesie oraz droga dojazdowa do cmentarza w Budach Głogowskich. Tu wykonano także parking, który utwardzony został kamieniem. Powyższe inwestycje zostały wskazane do realizacji na zebraniach wiejskich jako służące poprawie warunków życia mieszkańców decydującego sołectwa. Inwestycje wykonano w ramach Gminnego Programu Asfaltowania Dróg Lokalnych. Wykonawcą robót była firma Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa.

DSC 0012 DSC 0016

DSC 0017 DSC 0060

DSC 0062 DSC 0063