Trwają ostatnie prace remontowe ulicy Piłsudskiego na osiedlu Niwa. Nowo postawiony chodnik został już udostępniony pieszym. Gotowa jest również zatoka autobusowa, powstała w miejsce istniejącej naprzeciwko Osiedla Kameralna Niwa, mająca na celu usprawnienie ruchu przy jednoczesnym umożliwieniu zatrzymywania się autobusów. Na całej ulicy wyłożony został asfalt. W obecnej chwili realizowane są prace końcowe przed oddaniem drogi do użytku. Prace realizuje firma STRABAG z siedzibą w Pruszkowie. Inwestycja jest realizowana w ramach rządowego programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2006-2019”. Koszt inwestycji wyniósł ponad 685 tys. zł, z czego 343 tys. pochodzi z dotacji państwowej, a 323 tys. zł to wkład z budżetu Gminy.

Przebudowa ulicy i postawione wzdłuż niej dodatkowe elementy infrastruktury znacznie poprawią sprawność i komfort przejazdów, a także zwiększą bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców.