Trwają prace przy budowie chodnika przy drodze gminnej w Pogwizdowie Nowym. Już niedługo mieszkańcy będą mogli bezpiecznie przemieszczać się wzdłuż ulicy. Chodnik stanowi przedłużenie już istniejącego i powstaje na odcinku drogi od szkoły aż do końca miejscowości. Jego długość wyniesie 152 m. Nawierzchnia wykonana będzie z kostki brukowej, zostaną również położone studnie i kraty ściekowe przykrywające rów przydrożny. Budową na zlecenie Gminy zajmuje się firma MG Infrastruktura, a koszt inwestycji wyniesie 110 tys. zł. Budowa chodnika jest inwestycją w bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności dzieci, które w czasie roku szkolnego codziennie uczęszczają tą drogą na zajęcia szkolne.