E – usługi w Gminie Głogów Młp.

Gmina przystąpiła do realizacji projektu „E-usługi w Gminie Głogów Małopolski – Gmina przyszłości”. W ramach projektu do Urzędu Miejskiego, szkół i jednostek organizacyjnych gminy zakupione zostały już nowe serwery, komputery, monitory i urządzenia wielofunkcyjne o wartości 2 mln złotych.

Kolejnym etapem związanym z realizacją projektu będzie modernizacja pomieszczenia serwerowni w Urzędzie Miejskim, gdzie zamontowana zostanie nowa infrastruktura serwerowa oraz przeprowadzone zostaną prace instalacyjne. Ostatnim etapem projektu będzie wdrożenie nowego oprogramowania w urzędzie oraz uruchomienie portalu dla mieszańców upowszechniającego dokonywanie płatności bezgotówkowych. Program, da mieszkańcom gminy możliwość załatwiania wielu spraw bez wychodzenia z domu. Zakończenie wszystkich ujętych w projekcie działań zaplanowano na koniec października br.

W ramach projektu e – usługi będą wdrożone w następujących obszarach:
- edukacja (elektroniczny dziennik lekcyjny, opłaty za wyżywienie dziecka);
- podatki i opłaty lokalne;
- dostęp do pełnej i aktualnej informacji o stanie zgłoszonych spraw w ramach konta klienckiego;
- aplikacja przedszkole/żłobek (pozwalająca na realizacje e-usług publicznych z zakresu ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu oraz żłobku);
- budżet obywatelski (system pozwalający na elektroniczną obsługę procesu budżetu obywatelskiego - partycypacyjnego oraz przeprowadzenie głosowania na zgłoszone projekty);
- E-RADA (kompleksowy system cyfryzacji obsługujący Radę Miejską w zakresie transmisji online posiedzeń rady oraz zapytań i interpelacji)
- moduł zarządzanie kryzysowe (oprogramowanie pozwalające przekazać informacje o zagrożeniach dla mieszkańców gminy poprzez różne kanały komunikacyjne np.: SMS, e-mail. Informacje będą również publikowane na stronie WWW i zawierać instruktaż jak zachować się w przypadku zagrożenia. Mieszkaniec będzie miał możliwość zasubskrybowania usługi poprzez formularz elektroniczny na stronie eBOM).   
- wirtualne spotkania on-line (mechanizmy zapewniające zdalną komunikację z wykorzystaniem sieci publicznej INTERNET. Platforma wykorzystywana miedzy innymi w ramach e-usług publicznych dla przedsiębiorców (zdalne konsultacje), administracji publicznej (narady terenowe), edukacji (e-wywiadówka), mieszkańców (konsultacje społeczne).

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 4 mln 889 tys. zł z czego 748 tys. zł to wykład własny pochodzący z budżetu gminy.

loga unia nowe