Dobiega końca budowa parkingu na Niwie

Dobiegają końca prace przy budowie parkingu na osiedlu Niwa. W ramach zadania, wybudowany został parking na  64 stanowiska dla samochodów osobowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z koncepcją, powstał również chodnik poprawiający komunikację wewnętrzną na parkingu. Koszt budowy parkingu wyniósł 368 tysięcy zł. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”. Parking na osiedlu Niwa jest jednym z czterech parkingów jaki w tym roku zostanie wybudowany na terenie gminy. Łącznie dzięki realizacji programów unijnych w roku bieżącym gmina utworzy ponad 300 nowych miejsc parkingowych.

DSC 0002 DSC 0006