Rozpoczyna się przebudowa 5 ulic w Głogowie Młp.

Rozpoczynają się prace przy przebudowie pięciu ulic w Głogowie Młp. Przebudowa dróg oraz budowa chodników i ścieżek rowerowych ma na celu usprawnienie ruchu drogowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom.

7 maja br. Burmistrz Paweł Baj podpisał umowę z firmą Strabag Sp. z o.o z siedzibą w Pruszkowie oraz firmą Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy na przebudowę ulicy Sikorskiego, Gajowej, odcinka drogi powiatowej nr 1204r oraz ulicy Długiej i Jaśminowej w Głogowie Młp.

Do końca sierpnia br. przebudowane zostaną trzy głogowskie ulice. Na ulicy Sikorskiego  zostanie wzmocniona istniejąca nawierzchnia, jezdnia zostanie poszerzona, powstaną nowe chodniki, przebudowane zostaną indywidualne i publiczne zjazdy oraz przebudowane będą zatoki autobusowe. Ulica Gajowa zyska nowy wygląd dzięki budowie konstrukcji jezdni i chodnika lewostronnego przy krawędzi jezdni oraz przebudowie rowu otwartego z prawej strony drogi. Inwestycja obejmie także część drogi powiatowej nr 1204R. Tu  wzmocniona zostanie  istniejąca nawierzchnia, poszerzona  jezdnia do szerokości 6,0 m. W zakres inwestycji wchodzi także budowa chodnika i kanalizacji deszczowej. Wartość robót to ponad 8 milionów 374 tysiące złotych.

Pozostałe ulice przebudowane zostaną do końca września br. Na ulicy Długiej i Jaśminowej wzmocniona zostanie istniejąca nawierzchnia, jezdnia zostanie poszerzona, powstaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz zatoka autobusowa na ul. Jaśminowej. Wartość tej części inwestycji opiewa na kwotę 1 milion 825 tysięcy złotych.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”.