Związek Gmin PKS zakupi nowe autobusy

Gminy należące do Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa (Głogów Młp., Boguchwała, Chmielnik, Czudec, Czarna, Krasne, Świlcza, Tyczyn i Trzebownisko) zakupią w tym roku pierwszą partię 25 nowych autobusów firmy IVECO.

Zadanie realizowane będzie w związku z wdrożeniem programu transportowego na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Nowe autobusy zostaną oddane do użytku mieszkańcom jeszcze w tym roku i zastąpią najbardziej wysłużone autobusy MKS-u. Dodatkowo, gmina Głogów Młp. zakupi 84 nowe wiaty przystankowe, które rozstawione zostaną po terenie gminy w miejsce dotychczasowych, mocno wysłużonych przystanków.  

Pojazdy o długości 10 m będą wyposażone w 70 miejsc, w tym 24 siedzące i jedno przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. W autobusach będą wyświetlane informacje o przystankach, o opóźnieniach, będzie też działał system zapowiedzi głosowej. Nie zabraknie kamer i systemu liczenia pasażerów. Dodatkowo w lutym przyszłego roku dokupionych zostanie kolejnych 14 pojazdów. Wszystkie na łączną kwotę 37,5 mln złotych.