Sport

Dotacje na sport kwalifikowany w 2016 roku

Na podstawie Uchwały NR IV/21/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim w sprawie trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu kwalifikowanego w bieżącym roku gmina Głogów Małopolski przeznaczyła kwotę 340 000,00 zł.