Dotacja z MSiT na modernizację boisk szkolnych

Gmina otrzymała dofinansowanie na modernizację trzech przyszkolnych boisk sportowych. Na asfaltowym boisku przy Szkole Podstawowej w Głogowie Młp. wykonany zostanie natrysk z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym. Namalowane zostaną linie wyznaczające pole do gry, a boisko wyposażone zostanie w nowe bramki. Ponadto, wykonane zostaną piłkochwyty, zamontowane kosze na śmieci oraz zadaszona wiata na rowery.

Modernizacji poddane zostanie również boisko przy szkole w Budach Głog. i Wysokiej Głog. Dzieci i młodzież z tych miejscowości otrzymają również bezpieczne w użytkowaniu boiska z nowymi bramkami, piłkochwytami i wiatami na rowery.

Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 600 tys. złotych. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA I – zadania przyszkolne.