W Wysokiej Głogowskiej zakończył się Wojewódzki Przegląd Teatrów Jasełkowych

W niedzielę 21 stycznia br. w Domu Ludowym w Wysokiej Głogowskiej odbył się XXVIII Wojewódzki Przegląd Teatrów Jasełkowych. Na scenie zaprezentowały się zespoły teatralne działające w szkołach, parafiach, klubach i instytucjach kultury z całego województwa.

Uczestnicy przeglądu przygotowali zarówno tradycyjne widowiska kolędnicze, jak i przedstawienia współczesne (nowatorskie). Wszystkie miały związek z Bożym Narodzeniem. Profesjonalne Jury, w skład którego weszli: Jolanta Nord, Czesław Drąg i Sławomir Gołąb, oceniało uczestników w dwóch kategoriach wiekowych. Prezentowały się grupy szkolne, wielopokoleniowe i dorośli. Wszyscy przygotowali oryginalne scenariusze, piękne stroje i tradycyjną muzykę. Oceniane było też przesłanie jakie niesie przedstawienie. Za udział wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne.

Wyniki konkursu:

KATEGORIA „GRUPY SZKOLNE”

I miejsce ex aequo:
Zespół „Taneczna Eksplozja” - Przyszów
„Wiercidryle” -  MOK w Jarosławiu

II miejsce:
„Kolędnicy z Dwójki” - SP nr 2 w Trzebosi

III miejsce ex aequo:
„Jodła-Banda” - GCK w Jedliczu  
Grupa Teatralna  -  ZS w Wysokiej Głogowskiej

KATEGORIA „GRUPY WIELOPOKOLENIOWE I DOROSŁYCH”

I miejsce:
ZPiT „Kamień” - CK w Kamieniu

II miejsce:
Grupa Teatru Niespodziewanego „Antynuda” -  MGDK w Głogowie Młp.

Wyróżnienie:
Grupa Teatralna - OK w Wysokiej k/Łańcuta

21.01.2018 4 21.01.2018 3

21.01.2018 5 21.01.2018 6

21.01.2018 7 21.01.2018 10

21.01.2018 11 21.01.2018 15

12.01.201816 12.01.201817

12.01.201818 21.01.2018. 20