Odbyła się promocja książki „Głogów Młp. w czasie II wojny światowej”

29 września br. odbyło się spotkanie promujące książkę Roberta Borkowskiego „Głogów Młp. w czasie II wojny światowej”. W wydarzeniu udział wzięli: Burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, radni, wydawca Jerzy J. Fąfara, recenzenci oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy. Podczas promocji zebrani mieli okazję obejrzeć prezentację, na którą złożyły się fotografie zawarte w książce, uczestniczyć w dyskusji czy porozmawiać osobiście z autorem.

Książka prezentuje tragiczne losy Głogowa w czasie II wojny światowej. Autor wykorzystał w niej liczne relacje, wspomnienia oraz listy żyjących jeszcze świadków wydarzeń wojennych lub członków ich rodzin, analizując je wnikliwie i opisując z niezwykłą pasją. W IX rozdziałach znajdują się teksty opisujące rzeczywistość czasów wojny z jaką radzili sobie mieszkańcy miasta i okolic, gdy rzeczą powszechną były aresztowania, rozstrzeliwania, wywózka do obozów czy na roboty do Niemiec.
Zachęcamy do lektury.

Publikacja wsparta przez Samorząd Miasta i Gminy Głogów Młp. wydana została na zlecenie Stowarzyszenia „Na Plus” z siedzibą w Głogowie Młp. w ramach otwartego konkursu w sferze kultury pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Publikację dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego.

201609301 3 201609301 1