„WYKOPKI 2016”

4 września br. w niedzielę na scenie koncertowej w Parku „Grabina” przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głogowie Małopolskim odbędzie się VI Głogowski Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „WYKOPKI 2016”.  Publiczność będzie mogła zapoznać się z dorobkiem artystycznym kapel ludowych i zespołów śpiewaczych reprezentujących różne regiony Polski. Celem przeglądu jest budowanie poczucia identyfikacji regionalnej poprzez prezentację tradycji ludowej, pieśni i muzykowania, upowszechnianie kultury i sztuki oraz promowanie twórczości muzycznej i wokalnej. Każdy zespół zaprezentuje 3 utwory, które oceniać będzie profesjonalne Jury pod kątem doboru repertuaru, techniki wykonania, interpretacji utworów z uwzględnieniem stylu ludowego oraz walorów artystycznych. Dodatkowo punktowane będą utwory często zapomniane, pochodzące z regionu, który reprezentuje zespół czy kapela, „wykopane” z bogatych pokładów ludowych tradycji i historii danego regionu.  Każda grupa uczestnicząca w VI Głogowskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych otrzyma dyplom uczestnictwa i okolicznościową statuetkę „chłopka–wykopka”.

Serdecznie zapraszamy.