Ekipa filmowa z Głogowa Małopolskiego w Szwajcarii

Powstały kolejne zdjęcia do filmu przedstawiającego działalność w czasie II wojny światowej Aleksandra Ładosia, polskiego posła w stolicy Szwajcarii – Brnie. Poprzez swojego ojca Jana, Aleksander Ładoś związany był z naszym miastem. Producentem filmu przywracającego mu należną pamięć jest gmina Głogów Małopolski.

Aleksander Ładoś bardzo chlubnie wpisał się do historii Polski w trudnym zresztą dla naszego narodu okresie II wojny światowej. Dzięki działalności jego i współpracujących z nim polskich dyplomatów z Berna, udało się wystawić ponad tysiąc fałszywych paszportów latynoamerykańskich, które uratowały życie wielu Żydom zamieszkującym tereny znajdujące się pod okupacją niemiecką.

Filmowcy wraz z dyrektorem MGBP Robertem Borkowskim gościli u ambasadora RP w Bernie, Jakuba Kumocha. Polski ambasador w sposób szczególny zaangażował się w badania związane z wojenną działalnością tzw. grupy berneńskiej, którą kierował Ładoś. Szczegółowy wywiad z ambasadorem pozwoli uczynić film bardziej merytorycznym.

Wiele cennych materiałów z czasów II wojny światowej udało się również pozyskać od pana Jacka Sygnarskiego, który przewodniczy Fundacji Archiwum Helveto-Polonicum z Fribourga, gromadzącej zbiory dotyczące działalności Polaków w Szwajcarii. W jego bogatych zbiorach znajdują się zdjęcia Aleksandra Ładosia oraz jego pisma. Film powoli przybiera pożądany kształt, aczkolwiek przed filmowcami zostały jeszcze do nakręcenia zdjęcia fabularne. Realizowany jest dzięki dotacji z Podkarpackiej Komisji Filmowej przez firmę Roland Film.

2018.12.17.6 2018.12.17.5

Rezydencja polskiego poselstwa w Bernie, współcześnie i podczas II wojny światowej.

2018.12.17 2018.12.17.9

Gabinet A.Ładosia w ambasadzie RP w Bernie, wywiad z ambasadorem Jakubem Kumochem.

2018.12.17.1 2018.12.17.2

Hol ambasady współcześnie i w czasach urzędowania posła Ładosia.

2018.12.17.4 2018.12.17.3

 Schody w ambasadzie wspólcześnie (schodzi ambasador J.Kumoch) i w czasach A. Ładosia.

2018.12.17.7 dziadek

Portret A. Ładosia, A.Ładoś w czasie II wojny światowej.