Jubileusz 15- lecia Aktywnej Grupy Twórców

W sobotę 24 listopada twórcy świętowali 15 – lecie działalności. Grupa działa przy Miejsko Gminnym Domu Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim i zrzesza zarówno nieprofesjonalnych twórców jak i absolwentów wyższych uczelni artystycznych.

Jubilatom gratulował burmistrz Paweł Baj wraz z zastępcą Jerzym Komanieckim i radnymi oraz zaproszeni goście: artysta malarz Andrzej Korzec, artysta malarz Wioletta Cielecka, a także przyjaciele z Sokołowa Małopolskiego, Kolbuszowej i ze Słowacji. Z tej okazji w sali wystaw głogowskiego domu kultury można obejrzeć prace artystów.

Głównym założeniem działalności grupy jest organizacja warsztatów, wspólne tworzenie prac malarskich i rzeźbiarskich podczas plenerów artystycznych w Polsce i poza jej granicami, współpraca z innymi instytucjami kulturalnymi, organizacja wystaw, udział w konkursach i promocja gminy. Artyści angażują się również w imprezy kulturalne i akcje charytatywne. Opiekunem grupy jest Pani Małgorzata Monika Twardowska.

2018.11.14 25 2018.11.14 24

2018.11.14 26 2018.11.14 27

2018.11.14 28 2018.11.14 5

2018.11.14 1 2018.11.14 2

2018.11.14 3 2018.11.14 4

2018.11.14 6 2018.11.14 7

2018.11.14 23 2018.11.14 12

2018.11.14 19 2018.11.14 14

2018.11.14 17 2018.11.14 16

2018.11.14 15 2018.11.14 13