Odbyła się promocja książki

18 listopada br. odbyło się spotkanie promujące książkę Doroty Walczewskiej „Od Przewrotnej do Przewrotnego. Zarys dziejów”. Na spotkaniu promocyjnym zgromadziło się ponad 200 osób.

Książka całościowo ujmuje takie zagadnienia jak historia wsi Przewrotne ze szczegółowym uwzględnieniem okresu II wojny światowej, historię parafii, rozwój oświaty i kultury oraz dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej. Autorka wykorzystała wiele źródeł. Pracując nad książką, zbadała dokumenty w archiwach zarówno państwowych jak i zagranicznych, przede wszystkim we Lwowie. Oparła się również na relacjach mieszkańców będących świadkami historii. Podczas promocji mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w dyskusji oraz porozmawiać osobiście z autorką książki. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury podczas spotkania promocyjnego można było otrzymać darmowy egzemplarz publikacji.

Dofinansowano w ramach programu "Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska".

2018.11.18 2 2018.11.18 3

2018.11.18 4 2018.11.18 8

2018.11.18 1 2018.11.18 6

2018.11.18 9 2018.11.18 7